Facebook

Google+

Používání nábytku

VÝROBCE dřevěného nábytkuNábytek je určen k používání pouze ve vnitřních prostorách při teplotě 15 - 30 stupňů Celsia. Dřevěný nábytek nelze používat venku. Jeho uschování na slunci, ve vlhkých prostorách nebo při nízké teplotě může zapříčinit vznik četných trhlin dřeva, lakovaného povrchu, a dokonce způsobit znetvoření nábytku.

Péče o nábytek

VÝROBCE dřevěného nábytkuDřevěný voskovaný nábytek je nutno čistit pouze prostředky určenými pro jejich čištění. V péči o nábytek nesmí být používány mokré, vlhké hadříky. Během používání náytku je nutné se vyhýbat poládání na nábytku mokrých nebo horkých předmětů – mohou způsobit rozpuštění ochranné vrstvy vosku a odbarvení povrchu.

Ekologické produkty

VÝROBCE dřevěného nábytkuNábytek z masívu je obecně nejpopulárnějším dřevěným nábytkem, který je charakteritický přístupnými cenami a velmi širokou škálou dostupných barev. Speciální ekologické laky podtrhují a zvýrazňují krásu přírodního masivního dřeva, dodávají našemu nábytku klasický nadčasový vzhled.

Hlavní stránka

Blog. Nábytek borovicový, břízový, dubový. Voskovaný nábytek, lakování nábytku. Výrobce.

Vývoj nářadí a strojů k obrábění dřeva

Výroba nábytku byla vždy spojena s nářadím. Úroveň obrábění dřeva omezovala člověka v závislosti od dějinné etapy. Nábytek se objevoval již v prehistorii. Důmyslnost provedení a přesnost např. židle byla omezena s ohledem na nářadí. Další omezení představovaly dovednosti a vědomosti člověka. Prvním nářadím, používaným k obrábění dřeva, byly primitivní ostré nástroje zhotovené z kostí, skořápek, hlavně však z lámaného kamene (doba kamenná). Prehistorický člověk ostřil nářadí tak, že loupal kámen jiným kamenem.Samotný kámen nebyl příliš pohodlný, a tak se začaly používat různé kožené rukojeti, kroužky apod. To usnadnilo používání primitivního nářadí.


Na obrázku je znázorněn postupně ostrý kámen, prehistorické kladivo, nože z kamene a kostí, jehla zhotovena ze žebra a skořápka. Nábytek z doby kamenné byl značně nepraktický a neergonomický. Rozvoj znalostí, nářadí a dovedností způsobil rozvoj výroby nábytku. Největší pokrok znamenalo používání kovů v nářadí. První použitý kov v nářadí byl bronz (slitina mědi s cínem v poměru 9:1). Použití slitiny umožnilo tvořit více specializované nářadí s vhodným tvarem a funkcí. Rozvoj nářadí rozšířil možnosti jeho používání. Průkopníky byli Egypťané. Byl objeven nábytek v hrobce Tutenchamona, vytvořený s přesností, jaké bylo v Evropě dosaženo až v 17. století. Nábytek začaly vyrábět specializované jednotky. Při výrobě velkého množství nábytku si Egypťané mohli dovolit používat drahé nářadí. Objevila se první vrtačka v podobě čelenky s lankem kolem pseudovřetene. Byl vytvořen soustruh (na stejném principu jako vrtačka, ale kolem obráběného materiálu je provaz - otáčení vodorovně kolem osy). Vzniklo mnoho nových zařízení, jako svorky, štětce, dláta, hoblíky. Největší pokrok nastal po objevení železa. První nářadí zhotovené ze železa nebylo nejlepší. Až použití vhodných slitin umožnilo zlepšit kvalitu obráběného povrchu a přesnost. Rozvoj ručního nářadí v době železné dosahoval vrcholu. Počet a různorodost pil, hoblíků, kladivek, dlát, vrtáků a mnoha jiných druhů nářadí předčil předcházející doby.


První zmínky o obráběcím stroji najdeme již ve 13. století ve spisech Villarda de Homecourta. Popsaný stroj připomíná svislou pilu zhotovenou z větví a dřevěných kruhů. Byla použita plochá pila, používána při ručním řezání dřeva. Úplné spisy, týkající se prvních obráběcích strojů, vytvořil Leonardo da Vinci kolem r. 1490. Vytvořil první soustruh a pilu. Nejstarší dochovaný obráběcí stroj je frézka z r. 1818. Při výrobě se vycházelo z předpokladu, že je třeba vyrábět co nejvíce v krátké době, až na konci byla kvalita. Někteří si určitě pamatují charakteristické zelené stroje z 80. let. Nynější obráběcí stroje převyšují přesností a výkonem jejich prvovzory používané před 30 lety. Tendence vývoje obráběcích strojů směřuje k počítačovému řízení. Plochá soustava, původně používána u obráběcích strojů (osa byla ručně nastavována), byla vytvořena Talesem. Kartézská soustava s interpolací umožnila plné využití obráběcích strojů. U obráběcích strojů CNC jsou používány také další soustavy, např. polární, cylindrická, sférická atd. Koncepce vývoje obráběček směřuje ke stále vyššímu výkonu. Je to zřejmé při pohledu na nastavované rychlosti starých obráběček CNC a nových. Nové stroje jsou mnohem rychlejší. Nyní výrobci dosahují maximální rychlosti u soustavy souřadnicové (klasická soustava – řízení jednotlivých os pomocí oddělených motorů). Budoucnost tvoří paralelní struktury (stejné jako u leteckých simulátorů). Jsou mnohem rychlejší (doba změn uložení zkrácena na milivteřiny), přesnější a chyby na jednotlivých osách se nesčítají. Obráběčky s největším výkonem vznikají při použití soustavy paralelní se souřadnicovou. První obráběcí stroje tohoto druhu jsou TRICEPT (úplné 5-osé centrum). Další možnost představuje centrum PEGASUS.

 

Piotr Morawski

O autorovi: Piotr Morawski pracuje ve firmě Made of Wood Group. Je webmasterem a specialistou v rámci internetového marketingu. Specializuje se v technologii výroby dřevěného nábytku, má široké znalosti v oblasti matrací firmy M&K Koło foam.

Přidat mě na Google+

Webová stránka: www.drevenynabytek24.cz

Jak pracuje dřevo

Jak pracuje dřevoČerstvě poražené dřevo má mnohem větší hmotnost v porovnání s řezivem sezonovaným a vhodně skladovaným. Je to způsobené vodou, obsaženou ve dřevě. Pouze polohované a sušené dřevo se hodí pro výrobu nábytku. V opačném případě dochází k deformování a rozesychání borovicového nábytku.

Výživné látky jsou přepravovány uvnitř kmene dřeva, které obsahuje rovněž hodně vody. Čerstvě poražené dřevo je tak mnohem těžší. Dřevo může pohlcovat a vypuzovat vodu. Voda vyplňuje vnitřní prostor buněk. Nasycení dřevěných vláken nastane, pokud buňky a buněčné stěny budou zásobeny maximálním množstvím vody. U evropských stromů je průměrná vlhkost 28%. Když je vlhkost vzduchu vyšší než vlhkost dřeva, dřevo pohlcuje až do získání rovnováhy vlhkost ze vzduchu. Tvrdé a těžké dřevo, např. břízové, bukové nebo dubové dřevo se smršťuje více než lehké a měkké dřevo, jako je borovicové dřevo.

Dřevo neustále pracuje a svůj objem přizpůsobuje okolním podmínkám. Říkáme, že dřevo pracuje. Proto je důležité, aby při konstrukci nábytku (borovicové skříně, komody, postele, psací stoly, vitríny a regály) byla brána tato skutečnost na zřetel a nedošlo k situaci, že s časem budou odkryty surové (neošetřené) části v důsledku vysychání dřeva.

Dřevo svoji vlhkost přizpůsobuje okolním podmínkám. Proto je důležité, aby byl nábytek vyráběn z dřeva vysušeného na vhodnou úroveň vlhkosti. Příliš suché dřevo může praskat nebo při absorbování vlhkosti z okolí zvětšovat objem, příliš vlhké dřevo způsobí pozdější rozesychání nábytku.

Náš druhý blog: www.nabytekzmasivu24.cz

TAGY:
postele z masivu, nábytek z masivu, nábytek z borovicového dřeva, borovicové skříně, postele z borovice


Piotr Morawski

O autorovi: Piotr Morawski pracuje ve firmě Made of Wood Group. Je webmasterem a specialistou v rámci internetového marketingu. Specializuje se v technologii výroby dřevěného nábytku, má široké znalosti v oblasti matrací firmy M&K Koło foam.

Přidat mě na Google+

Webová stránka: www.drevenynabytek24.cz

Sušení dřeva

Sušení dřevaPři výrobě našeho nábytku používáme výhradně sušené dřevo. Aby nedocházelo k deformacím a změnám rozměrů u dveří, zásuvek a spojů výplní, vlhkost dřeva je nutné snížit na úroveň 12-15%, nebo dokonce nižší. Špatně vysušené dřevo může způsobit pozdější problémy při používání nábytku. Proto vynakládáme veškeré úsilí, aby borovicový nábytek, který vyrábíme, byl té nejvyšší kvality, a každý zákazník mohl být spokojen s naším dřevěným nábytkem.


Místo sušení

Kromě suchého vzduchu s nízkou vlhkostí je nutné i suché podloží. Za tímto účelem lze posypat podloží tukem nebo štěrkem. Betonový povrch je třeba zhotovit s mírným sklonem, aby voda mohla odtékat. Důležité je věnovat pozornost skladování dřevěného odpadu poblíž sušárny, jedná se totiž o úrodnou půdu pro houby, které by mohly ohrozit sušené dřevo. Ve směru proudění vzduchu nemohou stát překážky v podobě zdí budov, plotů. Řezivo je ukládáno do hrání na podstavci, který má výšku cca 50cm. Podstavec pod hrání s řezivem musí být ve vodováze.


Jaké podmínky jsou vhodné k sušení dřeva?

Dřevo je materiál, jenž svou vlhkost přizpůsobuje okolní vlhkosti, tj. vzduchu, v kterém se nachází. Sušení by mělo probíhat v určených podmínkách:

  • vzduch má mít nízkou relativní vlhkost,

  • zvýšená teplota vzduchu,

  • vhodná cirkulace vzduchu.

Dřevo lze sušit na volném prostranství, tzv. sezonování dřeva, následně ve speciálních sušárnách pro získání požadované vlhkosti.


Ochrana řeziva
před atmosferickými vlivy

Příliš rychle schnoucí dřevo může praskat, a tak se nebude hodit pro další zpracování. Proto nemůže být skladováno na slunečném místě. Opačně - déšť podporuje pohlcování vlhkosti. Nejlepším místem je otevřená hala, kde jsou zajištěny optimální podmínky pro sezonování dřeva.


Lišty mezi vrstvami desek

Proklady zajišťují volné proudění vzduchu mezi sušenými deskami. Čím jsou lišty tlustší, tím jsou rozestupy mezi deskami větší a zlepšuje se cirkulace vzduchu. Lišty mají průměrnou tloušťku 30cm. Příliš široké proklady ztěžují sušení, příliš úzké mohou způsobit otlaky na sušeném dřevě a následně stopy na dveřích, zásuvkách nebo deskách borovicového nábytku.

Speciální sušárny

Doba sušení na volném vzduchu pro různé druhy dřeva:

 

Druh dřeva

Doba sušení (dny)

sosna

smrk

mahagon

javor

jasan

buk

ořech (vlašák)

dub

60 – 200

90 – 200

60 – 150

50 – 200

60 – 200

70 – 200

70 – 200

100 – 300

Doba sušení je uvedena pro konečnou vlhkost 20%. Finální zpracování však lze zahájit až když dřevo dosáhne vlhkosti na úrovni 10%. Takovou vlhkost lze dosáhnout pouze při použití speciálních zařízení.

Cirkulace vzduchu v sušárně

Čerstvý vzduch je vtlačen do sušárny, kde je smíchán s ohřátým vzduchem, a volně proudí skrze ohřátý vzduch. Dřevo, které je ještě vlhké, se snaží vyrovnat hydroskopickou rovnováhu s okolím a nadměrnou vlhkost vypuzuje do proudícího vzduchu. Trysky sušárny rozprašují vodní páru a přizpůsobují podmínky a rychlost sušení podle druhu dřeva. Je to nutné s ohledem na skutečnost, že vnější části dřeva schnou rychleji než ty, které se nacházejí uvnitř hráně. Čidla průběžně kontrolují vlhkost dřeva. Je to plně automatický proces a nevyžaduje zásah obsluhy. Celý proces je řízen počítačovým programem, nastaveným pro konkrétní druh řeziva.

Rychlost sušení je maximalizována a je volena pro určitý druh dřeva, díky čemu na povrchu dřeva nevznikají žádné trhliny a nábytek nebude rozesýchat.


Sušení kondenzační a vakuové

Vlhký vzduch je směrován do sušícího zařízení, kde dochází ke kondenzaci vodní páry, a následně se vysušený vrací do sušárny, kde pohlcuje nadměrnou vlhkost z dřeva.

Při vakuovém sušení je dřevo umístěno ve vakuových komorách, kde vodní pára rychleji opouští dřevo.


Shrnutí

Trhliny, které mohou vzniknout u příliš rychlého sušení, jsou nezvratné. Toto nemůžeme dopustit - náš nábytek je zhotoven pouze z optimálně vysušeného a zvoleného dřeva. Zveme do prodejny s dřevěným nábytkem a k seznámení s naší nabídkou.

TAGY:
nábytek masiv, postele z litého dřeva, komody z masivu, bílý stylový nábytek


Piotr Morawski

O autorovi: Piotr Morawski pracuje ve firmě Made of Wood Group. Je webmasterem a specialistou v rámci internetového marketingu. Specializuje se v technologii výroby dřevěného nábytku, má široké znalosti v oblasti matrací firmy M&K Koło foam.

Přidat mě na Google+

Webová stránka: www.drevenynabytek24.cz

UživatelKolekce Hacienda

Kolekce Hacienda
Nábytek z kolekce Hacienda
je nábytek, který připoutá pozornost všech, kdo mají rádi dřevěný nábytek. Vhodný výběr let a suků ve spojení s přírodním voskem umožní dosáhnout efekt starého nábytku, který je k nerozeznání od koloniálního nábytku 100 let starého. Volba kování a úchytů, jejich ruční rezavění, není bezvýznamné a je závěrečným podtrhnutím díla, které působivě vyzdvihuje krásu této kolekce.

Online

Právě přítomno: 3 hosté a žádný člen

Břízová kolekce Rodan

Břízová kolekce Rodan

Břízové dřevo je velmi tvrdé
, což je důvodem jeho trvanlivosti. Břízové dřevo je stále ještě zřídkakdy dostupnou surovinou na polském trhu výroby nábytku. Hlavním důvodem je obtížnost zpracování.

Poloha letokruhů, a jejich struktura však utváří neopakovatelně krásný efekt, který není tak patrný u jiných druhů dřeva. Hlavní výhodou břízového dřeva je trvanlivost, stejně tak jako u nábytku z buku, s tím rozdílem ze břízové dřevo je méně citlivé na praskliny různého druhu.

Strukturování dřeva

Strukturovaný nábytek

Strukturování dřeva je proces, při kterém je dosažen nesourodý povrch s mnoha prohloubeními a žlábky, avšak s určitou systématickou strukturou. K tomu se používají speciální stroje se systémem kartáčků, které z dřeva vytrhávají měkčí části, zůstávají a jsou odhaleny tvrdší části. Získaný povrch nábytku je sjednocený (prohloubení a žlábky běží jedním směrem) a celý kus nábytku získává unikátní a výjimečný styl.

Bílý nábytek

Bílý nábytek

Přírodní včelí vosk používaný při výrobě voskovaného nábytku má vliv na jeho neopakovatelný vzhled, podtrhuje přirozenou strukturu dřeva a chrání před vlhkem.

Je třeba mít na paměti, že voskovaný nábytek, zejména bílé barvy, se snadno špiní a vyžaduje vhodné ošetřování. K ošetřování voskovaného nábytku se hodí suchý hadřík nebo přípravky určené k ošetřování a ochraně voskovaného nábytku.

 

Dvoubarevný nábytek

Dvoubarevný nábytek

Nábytek voskovaný ve dvou barvách: v bílé přírodním voskem a v druhé libovolné barvě. Veškerý nábytek může být barven ve dvou libovolných barvách.

Přírodní včelí vosk používaný při výrobě voskovaného nábytku má vliv na jeho neopakovatelný vzhled, podtrhuje přirozenou strukturu dřeva a chrání před vlhkem.

 

Made of Wood Group Copyright © 2013